1.  UVOD:

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletno trgovino upravlja podjetje Kaku, d.o.o., Ribniška ulica 6, 2000 Maribor, v nadaljevanju ponudnik.

Spletna trgovina KAKU, d.o.o deluje 24 ur na dan, vse dni v letu.

Pazljivo preberite naslednje splošne pogoje poslovanja spletne trgovine, saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko stopite vanjo. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh spletne trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše spletne trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši spletni strani, zavezani z navedenimi splošnimi pogoji. Splošne pogoje bomo redno ažurirali in bodo v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

Ponudnik se zavezuje, da bo poslovanje spletne trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo.

Ponudnik se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost  tekstovnega,video, slikovnega ali zvočnega materiala. Fotografija in dejanski izgled artikla se lahko razlikujeta.

Podjetje Kaku, d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem Kaku, d.o.o. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko naše spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si podjetje Kaku, d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov, ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine, ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine.
Ponudba in pogodba v elektronski trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Elektronska trgovina posluje na ozemlju Republike Slovenije, Hrvaške, BIH, Republike Srbije, Nemčije, Avstrije in Švice.

Elektronski izvod pogodbe prejme kupec po elektronski pošti takoj, ko odda naročilo. Priporočljivo je, da si ga natisne ali shrani na disk.

Izvod pogodbe v pisni obliki prejme kupec na dom (kot račun ob dobavi).

Nakup v spletni trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh spletne trgovine je dovoljen samo pravno – poslovno sposobnim osebam, starejšim od 15 let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Podjetje Kaku, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi spletne trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v spletni trgovini.

2.  DOSTOPNOST INFORMACIJ:

V skladu z 43. b čelom ZVPot-UPB2, se ponudnik zavezuje, da kupcu pred nakupom zagotovi naslednje informacije: 

a) ime in sedež podjetja 
b) kontaktni podatki, ki omogočajo hitro komunikacijo in odpravo morebitnih težav (e-pošta, telefon)
c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
d) cene blaga in storitev, vključno z vsemi davki
e) časovna veljavnost ponudbe
 f) pogoji dostave oziroma morebitni stroški dostave
g) način plačila in dostave, vključno z rokom dobave ali izpolnitve
h) pravica do odstopa od pogodbe v skladu s 43. č členom ZVPot-UPB2 vključno z opisom postopka ob pritožbi

3.  DOBAVNI ROK:

Ponudnik se trudi, da bo blago dostavljeno do naročnika v navedenih rokih. Blago ki je na zalogi, ima rok dobave 1-3 delovne dni.
Blago, ki ga ni na zalogi je možno naročiti po elektronski pošti ali telefonu, v tem primeru je rok dobave po dogovoru. Po oddaji naročila prejme naročnik obvestilo po elektronski pošti o oddanem naročilu, ki vsebuje informacijo o vsebini naročila in načinu plačila. 
V obvestilu so navedeni tudi kontaktni podatki ponudnika, na katere se lahko naročnik obrne v primeru kakršnihkoli vprašanj ali pripomb v zvezi z naročilom. Način dostave je paketna dostava, kar pomeni, da bo naročilo dostavljeno že naslednji dan ob prejemu obvestila, da je blago pripravljena za odpremo.V kolikor vas ob dostavi ni doma, vam bo kurir pustil sporočilo.


Stroški pakiranja in poštnine znašajo 4.00 EUR+ddv (cena je enaka ne glede na velikost ali težo paketa).


-  Pomembno opozorila: Da bi prejeli naročilo v najkrašjem času, vam svetujemo, da upoštevate naslednje:
 
1. Navedite podatke za dostavo, kjer je vedno nekdo na razpolago za prevzem paketa.
2. Priimek naveden v naslovu za dostavo mora biti tudi naveden na zvoncu/domofonu/poštnem nabiralniku.  V kolikor kurir ne najde priimka, nam vrne paket z opombo: ''Prejemnik neznan'' 

• Dostava na dom:

Če boste naročilo oddali do 12. ure, bo blago verjetno odpremljeno še isti dan in ga boste predvidoma prejeli v roku dveh dni.
Če boste oddali naročilo po 12. uri, bo morda odpravljeno še isti dan, bolj verjetno pa naslednji. Naročila, ki jih dobimo v soboto,nedeljo ali praznik, bodo načeloma odpremljena prvi naslednji delovni dan (navadno ponedeljek. Ob odpremi naročila vas obvestimo na e-mail ter vam sporočimo vse podatke vašega paketa.  

4.CENE:

Cene izdelkov v spletni trgovini http://www.kaku-shop.com  so z DDV (vsebujejo 22 % DDV). Podjetje Kaku,  d.o.o. je davčni zavezanec (ID: SI58919953). Cene so označene v EUR. Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.  Cene na spletnih straneh so dokončne in veljajo samo za nakup (oddano naročilo) preko spletne trgovine .Cene za izbrano blago ali storitev veljajo na dan opravljenega nakupa.
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Cena, po kateri ste blago naročili velja dokler blaga ne dostavimo. Cene ne vključujejo dostave.

7.  REKLAMACIJE:

V primeru, da ste po pošti prejeli okvarjen izdelek, nas o tem obvestite v najkrajšem možnem času preko elektronske pošte na naslov info@kaku-shop.com  Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

8.  REŠEVANJE SPOROV:

Morebitni spori med strankami, ki so v kakršnikoli povezavi z spletno trgovino, se rešujejo sporazumno, 
v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

9.  VARSTVO POTROŠNIKOV:

Pri prodaji spoštujemo zakon o varstvu potrošnikov. Preberite si, kaj o prodaji preko interneta pravi zakon o varstvu potrošnikov. (link http://www.uradni-list.si/1/content?id=51154)
Prav tako poslujemo v skladu z zakonom o elektronskem poslovanju na trgu. (link http://www.uradni-list.si/1/content?id=94740&part=&highlight=+elektronskem+poslovanju+na+trgu)

10.  VAROVANJE PODATKOV:

Podjetje Kaku,  d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletne trgovine, skrbno varovalo in jih brez vaše privolitve ne bo posredovalo tretji osebi. Uporabljali jih bomo izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, blaga in ostalo potrebno komunikacijo.
Podjetje Kaku,  d.o.o. se zavezuje, da bo spoštovalo eventualno željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki.  Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, se podatki izbrišejo oziroma se uničijo nosilci podatkov.

11.  PLAČEVANJE:

Plačevanje je mogoče  po predračunu ali PayPall. 

12. VRAČILA

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Kaku, d.o.o., Ribniška ulica 6, 2000 Maribor, e-naslov: info@kaku-shop.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Možnost vračila ne velja za:

za blago, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je (v času vrnitve) že potekel rok uporabe,
za programsko opremo, avdio in video nosilce ali če je kupec odprl varnostni pečat.

13.  AVTORSKA ZAŠČITA:

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani http://www.kaku-shop.com so last podjetja Kaku, d.o.o., Ribniška ulica 6, 2000 Maribor. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, oziroma s pisnim privoljenjem podjetja Kaku,  d.o.o. .